زنجبیل لین عکاس داستان ولما قسمت پنجاه را صدا می کند

Views: 1531
افسانه کلاسیک زنجبیل لین باعث می شود که عکاس دوربینش را پایین بیاورد داستان ولما قسمت پنجاه و بیدمشک کند. سپس ، زنجبیل به فیلمبردار خوش شانس اجازه می دهد تاتارهای مرطوب او را لعنتی کند.